Orlen

Potwierdzamy, że firma GIZO Grzegorz Niewiński, Złotoria 225, 16-070 Choroszcz dostarczyła na rzecz PKN ORLEN S.A. podnośnik teleskopowo-przegubowy marki GENIE typ Z34/22N w ramach zadania 11 327 pt. „Budowa instalacji do produkcji Paraksylenu” – Instalacja Podstawowa.

 

Termin dostawy: 17.12.2010r.

 

Zakres zlecenia obejmował: dostawę podnośnika teleskopowo-przegubowego marki GENIE typ Z34/22N oraz przeprowadzenie szkolenia dla 10 operatorów na uzyskanie uprawnień do obsługi podestów ruchomych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Fima GIZO należycie wywiązała się z nałożonych zadań i rzetelnie sprostała naszym wymaganiom.

Mająć powyższe na uwadze możemy z całkowitym przekonaniem polecić firmę GIZO innym podmiotem gospodarczym, wierząc, że przyszli klienci będą w pełni zadowoleni z podjętej współpracy.

 

Z poważaniem

Dyrektor Inwestycji Majątkowych

Marek Kaszuba