Training

GIZO company is authorised training centre for persons operating and maintaining materials handling plants, positively assessed by a Unit Authorising Persons UDT-CERT.

We conduct training for operators of the following:

1. category IP – self-propelled mobile foot-paces

2. category I WJO – lift trucks, including specialized:

3. category II WJO – lift-trucks excluding specialized (fork-lifts)

The nearest training dates:

City Title Date Contact

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Ustawie o Dozorze Technicznym, każdy operator, który swoje zawodowe obowiązki chce wykonywać na urządzeniach transportu bliskiego, takich jak podesty ruchome czy ładowarki teleskopowe, musi posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Na tych samych zasadach musi odbywać się obsługa podnośniki oraz obsługa wózków widłowych.

Szkolenia na podesty ruchome, szkolenia na podnośniki, szkolenie na wózki widłowe z zakresu bezpiecznej obsługi maszyn oraz możliwości ich zastosowania odbywają się według ściśle określonych wytycznych:

Uzyskane uprawnienia są ważne terenie kraju. Za dodatkową opłatą uczestnik szkolenia może otrzymać również uprawnienia międzynarodowe.

Posiadamy komfortowo wyposażoną salę konferencyjną, wszechstronny parking oraz żwirownię z przeznaczeniem na prezentację możliwości urządzeń. Pozwala to na organizację specjalistycznych zajęć w ramach wybranego kursu. To między innymi:

Wyposażenie sali konferencyjnej, w której realizowane jest każde szkolenie udt: