GIZO logo
29 years ofexperience
Quick contact
+48 697 300 300

Training in the Tychy branch

Tychy – szkolenia

Gizo jest certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym, który w swojej filii w Tychach prowadzi szereg szkoleń, dzięki którym chętni do wykonywania swoich zawodowych obowiązków na urządzeniach transportu bliskiego mogą podchodzić do egzaminów przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Ich pozytywne zdanie to gwarancja uzyskania obowiązkowych uprawnień.

Każde szkolenie w Tychach obejmuje dwa etapy – szkolenia wózki widłowe to zarówno teoria dotycząca zachowania pełnego bezpieczeństwa w czasie użytkowania maszyn jak i praktyka, przy wykorzystaniu najlepszej jakości sprzętu. Gizo posiada w tym celu profesjonalnie wyposażoną salę konferencyjną z rzutnikami i sprzętem audio-video, w której wykładają wysoce wykwalifikowani specjaliści jak również parking, na którym kursanci zdobywają praktyczne umiejętności obsługi tychże urządzeń.

Odbyty w całości kurs wózki widłowe to gwarancja uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego, dzięki któremu możliwe jest przystąpienie do egzaminu UDT. Zaświadczenie może dotyczyć uprawnień obowiązujących tylko na terenie Tychów i Polski bądź terenów całej Europy. Samo zdobycie uprawnień do obsługi wózków widłowych, podnośników, podestów ruchomych czy ładowarek teleskopowych jest konieczne, zgodnie z Ustawą o Dozorze Technicznym.

#TitleDateContact